Jenny

 

 

Technisches:

 

- 2 x Volvo TAMD 60B